Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szkolenie z kryzysów i moderacji