Prowadzenie fanpage (wzrost fanów z ok. 350 do prawie 750 między wrześniem 2013 a grudniem)
Google+
współpraca z blogerami
stworzenie zakładki kontaktowej