Andel’s Cracow by Vienna House

Prowadzenie komunikacji na Facebooku, wspieranie marki, strategia obecności.